top of page

TRAINING DEPARTMENT

INTERNATIONAL SECURITY ORGANIZATION -ISO KLG(ISO-SEC), SWITZERLAND in collaboration with the WORLD BODYGUARDS ASSOCIATION -WBA

2023 Training Program


CLOSE PROTECTION TEAM LEADER-TL

ATHENS -MARCH 2023ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΑ
CLO

ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ E-LEARNING : 200 ΏΡΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :40 ΩΡΕΣ

CLOSE PROTECTION TEAM LEADER -TL

Ο επικεφαλής μιας συνοδευτικής ομάδας ασφαλείας θεωρείται το κορυφαίο επιτελικό στέλεχος στην επιστήμη της ασφάλειας .

Είναι εκείνος/η που θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για την συνολική ασφάλεια ενός επισήμου και θα επιφορτιστεί με το σύνολο των ευθυνών για την ευάριθμή λειτουργεία του προγράμματος ασφαλείας .

Στο πρόγραμμα αυτό θα αναλύσουμε όλα εκείνα τα γνωστικά πεδία που θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό για μια ολοκληρωμένη διαχείριση ασφαλείας .

Είναι λογικό να μιλάμε για το πλέων απαιτητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον κόσμο και αυτό διότι ο κάτοχος ενός τέτοιου πτυχίου θα είναι επιβαρυμένος με την οργάνωση τον σχεδιασμό και την  διαχείριση των βασικών λειτουργειών μιας ομάδας CPO αλλά και με την ευθύνη της για την οργάνωση και τον σχεδιασμό ενός πλάνου που θα διασφάλιση την συνολική προστασία του επισήμου  σε όλους τους τομείς .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο επαγγελματίες συνοδοί ασφαλείας σε ιδιωτικό η κρατικό φορέα με τουλάχιστον 5 έτη αποδεδειγμένη ενασχόληση .

Εκπαιδευτικές ενότητες 

Πρωτόκολλο TEAM LEADER

Ηγεσία ομάδας CPO

Προηγμένη ασφάλεια (Ολική Λίστα ελέγχου)

Οργάνωση Ασφάλειας Κτιρίου

Οργάνωση Ασφάλειας ξενοδοχείου

Οργάνωση Ασφάλειας Εστιατορίου & Χώρου

Οργάνωση ταξιδιών επισήμου

Ανάλυση Κινδύνου & Εκτιμήσεις Απειλών

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Εντολές Επιχειρησιακής Προστασίας 

Αναγνωρίζοντας την Απειλή

Αξιολόγηση Απειλής Πελατών

Πιστοποιημένες Διαδικασίες Λειτουργείας (SOP)

Σχεδιασμός διαδρομής

Σχεδιασμός ομάδας κατά την Άφιξη & Αναχώρηση επισήμου

Σχεδιασμός ομάδας κατά την κίνηση του επισήμου

Διαχείριση περιστατικών & διλημμάτων  

Διαχείριση εκτάκτου ανάγκης 

Οι 18 εκπαιδευτικές ενότητες  καλύπτουν το πλήρες γνωστικό φάσμα με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πραγματικότητα .

Στο τέλος του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να έχει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα  :

- Καλά ανεπτυγμένες αναλυτικές δεξιότητες
- Ικανότητα αναγνώρισης και αξιολόγησης της σοβαρότητας των απειλών
- Ικανότητα αποτελεσματικού συντονισμού επιχειρήσεων στενής προστασίας
- Ικανότητα να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον παράγοντα άγχους όταν αντιμετωπίζεται σε επιχειρήσεις διαχείρισης ασφάλειας και στενής προστασίας
- Δείχνει υπερηφάνεια για την εργασία και τα επιτεύγματα
- Επιδεικνύει επαγγελματική ικανότητα και γνώση του θέματος
- Είναι ευσυνείδητος και αποτελεσματικός στην τήρηση των δεσμεύσεων, στην τήρηση των προθεσμιών και στην επίτευξη αποτελεσμάτων
- Υποκινείται από επαγγελματικές και όχι προσωπικές ανησυχίες
- Δείχνει επιμονή όταν αντιμετωπίζει δύσκολα προβλήματα ή προκλήσεις
- Παραμένει ήρεμος σε στρεσογόνες καταστάσεις.
- Αναλαμβάνει την ευθύνη για την ενσωμάτωση των προοπτικών του φύλου και τη διασφάλιση της ίσης συμμετοχής γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς εργασίας.
- Συνεργάζεται με συναδέλφους για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων
. είναι πρόθυμος να μάθει από άλλους
- Τοποθετεί την ατζέντα της ομάδας πριν από την προσωπική ατζέντα
- Υποστηρίζει και ενεργεί σύμφωνα με την τελική απόφαση της ομάδας, ακόμη και όταν τέτοιες αποφάσεις μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως τη δική τους θέση
- Μοιράζεται τα εύσημα για τα επιτεύγματα της ομάδας και αποδέχεται την κοινή ευθύνη για την ομάδα Αδυναμίες
- Θεωρεί "πελάτες" όλους εκείνους στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες και επιδιώκει να δει τα πράγματα
από τη σκοπιά των πελατών
- Δημιουργεί και διατηρεί παραγωγικές συνεργασίες με τους πελάτες κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και τον
σεβασμό τους
- Εντοπίζει τις ανάγκες των πελατών και τους ταιριάζει με τις κατάλληλες λύσεις
- Παρακολουθεί τις τρέχουσες εξελίξεις εντός και εκτός του περιβάλλοντος των πελατών για να ενημερώνεται και να προβλέπει προβλήματα
- Ενημερώνει τους πελάτες για την πρόοδο ή τις καθυστερήσεις στα έργα
- Τηρεί το χρονοδιάγραμμα για την παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών στον πελάτη

- Αναπτύσσει σαφείς στόχους που συνάδουν με συμφωνημένες στρατηγικές
- προσδιορίζει δραστηριότητες και αναθέσεις προτεραιότητας. προσαρμόζει τις προτεραιότητες όπως απαιτείται
- κατανέμει κατάλληλο χρόνο και πόρους για την ολοκλήρωση των εργασιών
- προβλέπει κινδύνους και επιτρέπει απρόβλεπτα κατά τον προγραμματισμό
- παρακολουθεί και προσαρμόζει τα σχέδια και τις ενέργειες όπως απαιτείται
- χρησιμοποιεί το χρόνο αποτελεσματικά.
- Χρησιμεύει ως πρότυπο που θέλουν να ακολουθήσουν άλλοι άνθρωποι
- Εξουσιοδοτεί άλλους να μεταφράσουν το όραμα σε αποτελέσματα
- Είναι προορατικό στην ανάπτυξη στρατηγικών για την επίτευξη στόχων
- Δημιουργεί και διατηρεί σχέσεις με ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων για την κατανόηση των αναγκών και την απόκτηση υποστήριξης
- Προβλέπει και επιλύει τις συγκρούσεις επιδιώκοντας αμοιβαία αποδεκτές λύσεις
- Οδηγεί για αλλαγές και βελτιώσεις
- Δεν αποδέχεται το status quo
- Δείχνει το θάρρος να παίρνει αντιδημοφιλείς θέσεις.
- Παρέχει ηγεσία και αναλαμβάνει την ευθύνη για την ενσωμάτωση των προοπτικών του φύλου και τη διασφάλιση της ίσης συμμετοχής γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς εργασίας.
- Επιδεικνύει γνώση στρατηγικών και προσήλωση στον στόχο της ισορροπίας των φύλων στη στελέχωση.

Εγγραφείτε σήμερα για το μεγαλύτερο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα CLOSE PROTECTION TEAM LEADER στον κόσμο.

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Πιστοποίηση από τον μεγαλύτερο αναγνωρισμένο οργανισμό ασφαλείας του κόσμου INTERNATIONAL SECURITY ORGANIZATION  ISO-KLG με έγκριση από την ελβετική κυβέρνηση.

REGISTRATION NUMBERS:

UID: CHE-373.690.873

SHAB: Pub. Nr. 3767613 (22.09.2017)

DAILY REGISTER: Nr. 9413 (19.09.2017)

UNITED NATIONS (UNGM) NUMBER: 534475

ΈΝΑΡΞΗ : 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Ο Παγκόσμιος οργανισμός σωματοφυλακής λαμβάνοντας υπόψιν την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα έχει διαμορφώσει το κόστος συμμετοχής στο 1/4 του κόστους εκπαίδευσης που χρεώνει στα υπόλοιπα κράτη . 

Κόστος συμμετοχής : 580 euro

 

Συμπεριλαμβάνετε το κόστος εξέτασης & πιστοποίησης  .

Όλοι οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν το δικαίωμα ένταξης στον WORLD BODYGUARDS ASSOCIATION - WBA SWISS και θα καταχωρηθούν εάν το επιθυμούν σε ειδική εφαρμογή ευρέσεως εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο με όλα τα στοιχεία τους .

ο WBA δεν μπορεί να υποσχεθεί εργασία αλλά μπορεί να διασφαλίσει την πολιτική ίσων ευκαιριών σε όλα του τα μέλη . 

Πριν δηλώσετε συμμετοχή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης .

Παρακολούθηση εκπαίδευσης

Κατά την διάρκεια του μαθήματος θα πρέπει να έχετε ανοικτές τις κάμερες του PC σας και κλειστά τα μικρόφωνα .

Η απουσία εκτός του προγραμματισμένου break θα δηλώνετε απουσία , εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος .

Στης 10 απουσίες ( χωρίς δικαιολογία) ο εκπαιδευόμενος θα διαγράφετε από το πρόγραμμα .

ο εκπαιδευόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα με ερώτηση σε κάθε στιγμή της εκπαίδευσης, απαγορεύονται οι προσωπικές αφηγήσεις.

Εξετάσεις

Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής ενότητας θα υπάρχει εξέταση πολλαπλών επιλογών με συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο .

η αποτυχία στην εξέταση θα έχει μια επαναλαμβανόμενη εξέταση , μετά από δύο αποτυχίες ο εκπαιδευόμενος θα σταματάει από το πρόγραμμα . 

For more information

bottom of page